Särskild företrädare för barn

När ett barn utsatts för brott kan det uppkomma frågor eller beslut som står i strid med vårdnadshavarens vilja, särskilt om det är någon barnet närstående som är den som utsatt barnet för brott. Åklagaren kan då begära hos domstolen att ett juridiskt biträde skall utses för barnet, en så kallad Särskild företrädare för barn. Det är väldigt vanligt att den som utses som särskild företrädare också blir barnets målsägandebiträde.