Välkommen till Witt-Strömer Advokatbyrå

Witt-Strömer Advokatbyrå grundades 2004 och arbetar uteslutande med brottmål.

Advokatbyrån ligger på Fleminggatan 68 i centrala Stockholm, men åtar sig uppdrag över hela Sverige.

Du har alltid rätt att begära biträde av den advokat du vill ha och som misstänkt i brottmål har du som regel rätt till en offentlig försvarare. Det är också alltid en fördel att begära en försvarare så tidigt som möjligt under förundersökningen.

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som:

  • Offentlig försvarare
  • Privat försvarare
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn

Skicka e-post