Försvarare

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. Som misstänkt har du rätt att begära den advokat du vill ha och har du inget förslag på offentlig försvarare kommer tingsrätten att utse en för dig. Om advokaten åtar sig målet står staten för kostnaderna för advokaten i den utsträckning som den misstänkte inte har möjlighet att betala advokaten med egna medel.

Det är alltid att rekommendera att en försvarare kommer in på ett så tidigt stadium som möjligt, helst innan eller i vart fall vid det första förhöret.