Målsägandebiträde

Har du varit utsatts för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde förordnas av tingsrätten. Du har rätt att välja den jurist eller advokat du själv vill och har du inget eget förslag kommer tingsrätten att utse en för dig. Ett målsägandebiträde betalas alltid av staten. Ett målsägandebiträde biträder dig under förundersökningen samt inför och vid en huvudförhandling i domstol. Det kan också vara aktuellt att upprätta ett eventuellt skadeståndsanspråk.

Ett målsägandebiträde bör alltid komma in på ett så tidigt stadium som möjligt under förundersökningen.