Medarbetare

 

Advokat Göran Witt-Strömer

Verksam på Witt-Strömer Advokatbyrå sedan 2004.

 

Jur. kand. vid Stockholms universitet 1987. Tingsnotarie 1987-1990. Åklagare vid åklagarmyndigheten i Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, Östra avdelningen 1990-2001. Arbete på advokatbyrå sedan 2002. Medlemskap i Sveriges Advokatsamfund 2004.

 

Inriktning:

  • Straff- och processrätt
  • Offentliga och privata försvar
  • Ekobrottmål
  • Målsägandeuppdrag
  • Särskild företrädare för barn
Göran Witt Strömer